Periyodik kontrol nedir?

 • Bir ekipmanın güvenli bir şekilde, hedeflenen fonksiyonlarını yerine getirip getirmediğini tespit edilmesi için periyodik olarak yapılan muayene işlemleridir.

İş ekipmanlarının periyodik kontrollerini yapmaya yetkili kişilerin bakanlığa bildirim zorunluluğu başladı mı?

 • İş ekipmanlarının periyodik kontrollerini yapmaya yetkili kişilerin EKİPNET’e kayıt yaptırmaları zorunludur. EKİPNET sistemine kayıt zorunluluğu, 1.10.2017 tarihli ve 30197 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “İş Ekipmanlarının Periyodik Kontrollerini Yapmaya Yetkili Kişilerin Kayıt ve Eğitimlerine İlişkin Tebliğ”in yürürlüğe girmesinin ardından pilot iller olan Eskişehir ve Kırıkkale’de başlamıştır. EKİPNET’e kayıt olup geçici kayıt numarası alanlar, yetkilendirilmiş kurumlar vasıtasıyla verilen temel eğitimi tamamlamak ve sınavda başarı sağlamak kaydıyla nihai kayıt numarasını alırlar. Pilot uygulamanın süresi en az bir yıl olarak belirlenmiş olup bu sürenin sonunda tüm yurtta EKİPNET’e kayıt olma ve temel eğitimde başarı sağlama zorunlu hâle gelecektir

İş ekipmanı kontrolünde eğitim zorunluluğu var mı?

İş Ekipmanları Kontrolü yapacak yetkili kişilerin periyodik kontrol raporlarında geçici yetkili kişi numarası bilgisini bulundurması sadece pilot bölgelerde yönetmelikçe değişiklik olmadığı sürece 01 Kasım 2018 tarihine kadar yeterlidir. Bu tarihten sonra yapılacak raporlarda eğitim alma sürecini almış personel tarafından ilgili pilot illerde rapor hazırlanması yeterli olacaktır.

Pilot illerde yapılan iş ekipmanı periyodik kontrollerinin tamamlanmasından sonra diğer tüm iller için 01 kasım 2018 tarihinden itibaren 01 Kasım 2020 tarihine kadar olan süreçte ise; İş Ekipmanları Kontrolü yapacak yetkili kişilerin periyodik kontrol raporlarında eğitim almaksızın geçici yetkili kişi numarası bilgisini bulundurması yeterli sayılacaktır. 01 Kasım 2020 tarihinden sonra yapılacak periyodik kontrol raporlarında ise İş Ekipmanları Kontrolörü geçici kayıt numarasını edinmiş personelin; TSE veya diğer protokol yapılan eğitim kurumlarından alacağı eğitimini tamamlamış olması koşuluyla kalıcı olarak kayıtlı yetkili kişi numarası alarak rapor hazırlanması beklenir.

EKİPNET; iş ekipmanlarının periyodik kontrollerini yapmaya yetkili kişilerin elektronik ortamda kayıt ve bildirimi ile veri doğrulaması amacıyla kullanılan İş Ekipmanlarının Periyodik Kontrollerini Yapacak Yetkili Kişilerin Kayıt Programı’dır.

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’nde belirlenen programlardan mezun olan (ekipman grubuna göre mezuniyet farklılık gösterebilmektedir.) mühendis, teknik öğretmen, tekniker ve yüksek teknikerler EKİPNET sistemine kayıt olabilmekte ve “G” ile başlayan geçici kayıt numarası alabilmektedirler.

Kayıt olan kişiler, Bakanlığımız ile periyodik kontrol temel eğitim protokolü imzalanan kurumların açtıkları eğitimlere başvurmakta, eğitim sonucunda sınavdan başarılı oldukları takdirde eğitim kurumu tarafından EKİPNET sistemine başarılı olarak kaydedilmektedir. Böylece kişiler sistemden “K” ile başlayan kalıcı kayıt numarası almakta ve periyodik kontrol yapmaya yetkili olmaktadırlar.

Uygulama hali hazırda pilot iller, Kırıkkale ve Eskişehir’de zorunludur. Diğer bir deyişle Kırıkkale ve Eskişehir’de periyodik kontrol faaliyeti gösteren kişilerin eğitim alma zorunluluğu bulunmaktadır. Diğer illerde de Genel Müdürlüğümüz onayıyla kurumlar tarafından eğitimler açılmakta ve devam etmektedir.

EKİPNET sistemi ve periyodik kontrole yetkili olma ile ilgili mevzuat ayrıntıları “İş Ekipmanlarının Periyodik Kontrollerini Yapmaya Yetkili Kişilerin Kayıt ve Eğitimlerine İlişkin Tebliğ”de düzenlenmiştir. İlerleyen dönemlerde ekipman özelinde eğitimlere geçilecek, ekipman özelinde kişiler yetkilendirilecektir.

Ekipnet Nedir, nereden alınır?

İş ekipmanlarının periyodik kontrollerini yapmaya yetkili kişilerin elektronik ortamda kayıt ve bildirimi ile veri doğrulaması amacıyla 1 Kasım 2017 de kullanıma açılmıştır. Ekipnet giriş için tıklayın: Ekipnet Giriş

Ekipnet numarası, 17.6.2021 tarihinden itibaren hazırlanacak raporlarda zorulu hale gelmiştir.

Bu doküman, iş ekipmanlarının periyodik kontrol bildirimlerini gerçekleştirecek yetkili kişilerin sisteme e-Devlet üzerinden giriş yaparak kayıt işlemlerini tamamlamasını içermektedir. Ekipnet Kullanma Klavuzu

İş Ekipmanları yönetmeliğinin belirttiği meslek gruplarında mezun olan kişilerin e devlet sistemi üzerinden girişi sağlanmalıdır. 

EKİPNET; iş ekipmanlarının periyodik kontrollerini yapmaya yetkili kişilerin elektronik ortamda kayıt ve bildirimi ile veri doğrulaması amacıyla kullanılan İş Ekipmanlarının Periyodik Kontrollerini Yapacak Yetkili Kişilerin Kayıt Programı’dır.

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’nde belirlenen programlardan mezun olan (ekipman grubuna göre mezuniyet farklılık gösterebilmektedir.) mühendis, teknik öğretmen, tekniker ve yüksek teknikerler EKİPNET sistemine kayıt olabilmekte ve “G” ile başlayan geçici kayıt numarası alabilmektedirler.

Kayıt olan kişiler, Bakanlığımız ile periyodik kontrol temel eğitim protokolü imzalanan kurumların açtıkları eğitimlere başvurmakta, eğitim sonucunda sınavdan başarılı oldukları takdirde eğitim kurumu tarafından EKİPNET sistemine başarılı olarak kaydedilmektedir. Böylece kişiler sistemden “K” ile başlayan kalıcı kayıt numarası almakta ve periyodik kontrol yapmaya yetkili olmaktadırlar.

Uygulama hali hazırda pilot iller, Kırıkkale ve Eskişehir’de zorunludur. Diğer bir deyişle Kırıkkale ve Eskişehir’de periyodik kontrol faaliyeti gösteren kişilerin eğitim alma zorunluluğu bulunmaktadır. Diğer illerde de Genel Müdürlüğümüz onayıyla kurumlar tarafından eğitimler açılmakta ve devam etmektedir.

 

EKİPNET sistemi ve periyodik kontrole yetkili olma ile ilgili mevzuat ayrıntıları “İş Ekipmanlarının Periyodik Kontrollerini Yapmaya Yetkili Kişilerin Kayıt ve Eğitimlerine İlişkin Tebliğ”de düzenlenmiştir. İlerleyen dönemlerde ekipman özelinde eğitimlere geçilecek, ekipman özelinde kişiler yetkilendirilecektir.

İş ekipmanları periyodik kontrolleri ile ilgili mevzuat nedir?

 • 6331 sayılı "İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu" uyarınca çıkarılan ve 25.04.2013 tarih ve 28628 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği", iş yerlerinde bulunan iş ekipmanlarının kullanımı ile ilgili sağlık ve güvenlik yönünden uyulması gereken asgari şartları belirlemiştir. Bu kapsamda, iş yerinden sorumlu iş güvenliği uzmanları bu kontrollerin yapılıp yapılmadığını takip etmektedirler.

Yangın Söndürme tüplerinin kontrolü nedir, zorunlu mudur?

Yangın söndürme cihazlarının kontrolleri 25.4.2013 tarih ve 28628 sayılı İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık Ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği Ek III 2.3 tesisatlar maddesine göre, TS ISO 11602-2:c2005 standartında belirtilen sürelerde yapılır.

Elektrik ve elektronik mühendisleri elektrik ile ilgili tesisatın periyodik kontrollerini yapabilir mi?

 • İşyerinde iş ekipmanlarının kullanımı ile ilgili sağlık ve güvenlik yönünden uyulması gerekli asgari şartları belirtmek amacıyla İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği 25/4/2013 tarihli ve 28628 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu Yönetmeliğin Ek-3’ünde “periyodik kontrole tabi iş ekipmanları” başlıklı 2.3. maddesinde elektrik tesisatı, topraklama tesisatı, paratoner tesisatı ile akümülatör, transformatör ve benzeri elektrik ile ilgili tesisatın periyodik kontrolleri elektrik mühendisleri, elektrik tekniker veya yüksek teknikerleri tarafından yapılabileceği hüküm altına alınmış olup ilgi standartlarda aksi belirtilmediği sürece, tesisatların periyodik kontrollerinin yılda bir kez yapılması hususu belirtilmektedir. Ayrıca, Elektrik İle İlgili Fen Adamlarının Yetki, Görev ve Sorumlulukları Hakkında Yönetmeliğin Elektrikle İlgili Fen Adamlarının Görev, Yetki ve Sorumlulukları başlıklı 4 üncü maddesinin (b) bendinde; Denetime yönelik fenni mesuliyet sorumluluğu elektrik veya elektrik ve elektronik mühendislerince veya Yapı Denetim Kuruluşunun denetçi elektrik veya elektrik ve elektronik mühendislerince üstlenilen bağlantı gücü 1500 KW, 400 Volt’a kadar elektrik iç tesislerinin yapımı ile bağlantı gücü 1250 KW, 400 Volt’a kadar elektrik iç tesislerinin yapımı konularında elektrikelektronik mühendislerinin yetkili oldukları belirtilmektedir. Bu çerçevede, topraklama ölçümü ve topraklama tesisatı işlerinin elektrik ve elektronik mühendisleri tarafından da yapılabilmesi mümkündür.

Hangi iş ekipmanlarına periyodik kontrol yapılması gereklidir?

 • İşletme tarafından basınçlı kaplar, kaldırma ve iletme makinaları, tesisatlar ve tezgahların ilgili yönetmeliklerde belirtilen sürelerde periyodik kontrollerinin yapılması sağlanmalıdır.

Forklift kullanımından önce operatörün yapacağı temel kontroller nelerdir?

 • Forklift operatörü, günlük kullanıma başlamadan önce, dizel ya da benzinli araçlarda motor yağ seviyesine, elektrikli forkliftlerde ise akünün doluluk oranına ve akü başlarının oksitlenmesini kontrol etmelidir.

Kaldırma ekipmanları ve/veya basınçlı kapları kullanan personele eğitim gerekli midir?

 • İş güvenliği ile ilgili, işletmelerde görevli personellerin, sorumlu oldukları ekipmanların güvenlik önlemleri ile ilgili eğitimler verilmeli ve bilgi sahibi olmaları sağlanmalıdır. Aksi takdirde, olası bir kazada işveren sorumlu olacaktır.

Basınçlı kapların periyodik kontrolleri öncesi yapılacak hazırlıklar nelerdir?

 • Basınçlı kapların kontrolleri öncesinde, hidrostatik test yapılacak ise, tank su ile doldurulmalı ve tüm bağlantı hatları su sızdırmayacak şekilde kapatılmalıdır. Eğer sistem durdurulamıyor ve by pass hattı yok ise, tank yüzeyi ultrasonik kalınlık ölçer cihaz ile kontrolleri gerçekleştirilebilmektedir.

Kaldırma ekipmanları kontrolleri öncesi yapılacak hazırlıklar nelerdir?

 • Kontrolü yapılacak tüm cihazların teknik bilgilerini içeren dosya hazır bulundurulmalıdır. Kaldırma ekipmanlarının kontrolleri öncesinde, elektrik ile çalışıyor ise, enerjisinin bağlı olması gerekmektedir. Elektrik ile çalışmayan cihazların uygun bir yerde kullanıma hazır vaziyette tutulması gereklidir. Kaldırma ekipmanları için, ekipmanının yük testi için ilgili standartlarda belirtilen ağırlık hazırlanmalıdır.

İş yerinde dikkatsizliğin etkisi nedir?

 

 • Çalışan kişinin çeşitli nedenlerle, örneğin özel hayatına ilişkin problemler dolayısıyla gerekli dikkati sarfetmemesi kaza nedenlerinin başında yer alır. Ayrıca uykusuzluk, aralıksız olarak uzun süreli çalışmalar da dikkatin dağılmasına neden olabilir.

İş yerinde tedbirsizliğin etkisi nelerdir?

 • Nasıl olsa ben kaza yapmam, veya kaza olmaz, şeklinde yanlış düşünceler, insanı tedbirli davranmaktan alıkoyabilir. En tehlikeli düşünce "Bana bir şey olmaz" düşüncesidir. Bu düşünceye saplanan kişinin iflah olması çok zordur. Bu boş düşünceler bir tarafa bırakılıp tedbirli olmak gereklidir. Her an kaza olabilecek gibi tedbirli olmak zorundayız.

İş yerinde kurallara neden uyulması gereklidir?

 • İşyerinde kazalara karşı korunma amacıyla belirlenmiş birtakım kurallar vardır. Bu kurallara uyulmaması da kaza nedeni olabilir.

Çalışanların iş ekipmanlarını kullanımında bilgisizliğin etkileri nelerdir?

 • Cihazların kullanımına ilişkin bilgisizlik de önemli bir kaza nedenidir. Cihazın teknik özelliklerinin biliinmemesi, yanlış düğmelere basılması kazalara yol açabilir.