Periyodik Kontrol Öncesi İSG KATİP Sistemine Nasıl Giriş Yapılacak ?

Periyodik Kontrol Öncesi İSG KATİP Sistemine Giriş

4.2.2024 Tarihli Resmi Gazate'de Yayınlanan Yönetmelik Gereği Periyodik Kontrol Yapılacak Ekipmanların Kontrol öncesi personellerin girşilerinin yapılması gerekmektedir.

1. İSG Katip sistemine işyeri yetkili (işveren-işveren vekili-E-bildirgeci) olarak giriş yapınız.  (https://www.turkiye.gov.tr/acshb-isg-katip)

2. Kurumsal sekmesinden Periyodik kontrol hizmeti almak istediğiniz firmayı seçiniz.

3. Sol taraftaki menüden Süreç yönetimi ve İSG Hizmet Sözleşmelerini seçiniz.

4. Açılan ekranda sağ üst köşedeki YENİ butonuna basınız.

5. Açılan menüden “İŞYERİ İLE PERİYODİK KONTROL YETKİLİSİ ARASINDAKİ EKİPMAN PERİYODİK KONTROL SÖZLEŞMESİ ni seçiniz ve başlat Butonuna basınız.

6. Açılan ekranda PK hizmeti almak istediğiniz kişiye ait T.C Kimlik numarasını giriniz ve bul butonuna basınız.

7. Yetkili kişi listelendikten sonra İleri butonuna basınız.

Eskon firmasına ait yetkili personellerin T.C. bilgilerini sizlere müşteri temsilcilerimiz yönlendireceklerdir.

Not: Buradan periyodik kontrol yapılacak ekipmanın cinsine göre Makina veya Elektrik-Elektronik Mühendisini kapsamına göre seçim önemlidir.

8. Sözleşme ekranında işyerinize ve Periyodik kontrol yetkilisine ait bilgileri kontrol ediniz.

9. Daha sonra ilgili alanları doldurunuz ve İleri butonuna basınız. (Periyodik kontrol Sözleşme başlangıç tarihi en erken 1 gün sonrası için seçilebilmektedir.

Periyodik kontrol yapılacak ekipmanlar için ilgili ekipman grubuna YILDA kaç adet yapılacağı yazılır. Örneğin 10 ekipman yılda 4 sefer yapılacak ise, adet bölümüne 40 girilmesi daha doğrudur. İleri butonuna basılarak İşyerinin periyodik kontrol sözleşme süreci tamamlanır. İşveren onayladıktan sonra periyodik kontrol yapmaya yetkili kişilerin onaylama süresi 48 saattir. Bu yüzden onaya gönderdiğiniz bilgileri firma ile paylaşırsanız, ilgili yetkili kişinin onayı sağlanacaktır.

10. Sözleşme talebi başarıyla oluşturulduktan sonra İşyerinize ait tüm sözleşmelerin listelendiği ekrana otomatik olarak geçiş yapılmaktadır. Bu ekranda mevcut sözleşmelerinizin durumunu takip edebilirsiniz.

Periyodik kontrol nedir?

 • Bir ekipmanın güvenli bir şekilde, hedeflenen fonksiyonlarını yerine getirip getirmediğini tespit edilmesi için periyodik olarak yapılan muayene işlemleridir.

Ekipnet Nedir, nereden alınır?

İş ekipmanlarının periyodik kontrollerini yapmaya yetkili kişilerin elektronik ortamda kayıt ve bildirimi ile veri doğrulaması amacıyla 1 Kasım 2017 de kullanıma açılmıştır. Ekipnet giriş için tıklayın: Ekipnet Giriş

Ekipnet numarası, 17.6.2021 tarihinden itibaren hazırlanacak raporlarda zorulu hale gelmiştir.

Bu doküman, iş ekipmanlarının periyodik kontrol bildirimlerini gerçekleştirecek yetkili kişilerin sisteme e-Devlet üzerinden giriş yaparak kayıt işlemlerini tamamlamasını içermektedir. Ekipnet Kullanma Klavuzu

İş Ekipmanları yönetmeliğinin belirttiği meslek gruplarında mezun olan kişilerin e devlet sistemi üzerinden girişi sağlanmalıdır. 

EKİPNET sistemi ve periyodik kontrole yetkili olma ile ilgili mevzuat ayrıntıları “İş Ekipmanlarının Periyodik Kontrollerini Yapmaya Yetkili Kişilerin Kayıt ve Eğitimlerine İlişkin Tebliğ”de düzenlenmiştir. İlerleyen dönemlerde ekipman özelinde eğitimlere geçilecek, ekipman özelinde kişiler yetkilendirilecektir.

Hangi ekipmanların kontrolleri TS ISO 17020 akredite firmalar tarafından yapılmalıdır ?

 

18.2.2022 tarihli İş ekipmanlarının kontrollerine dair Resmi Gazete'de yayınlanan yönetmelikte belirtildiği üzere, bazı iş ekipmanlarının periyodik kontrolleri, ilgili ekipman veya ekipman grubu için akredite olmuş akredite muayene kuruluşlarında çalışan periyodik kontrol yapmaya yetkili kişiler tarafından yapılması zorunludur.

 

 

Bu ekipmanlar aşağıda verilmiştir.

 

a) Kule krenler.

b) LPG tank ve tesisatları (yer altı ve yer üstü).

c) Yürüyen merdivenler.

ç) Asılı erişim donanımları.

18 Şubat 2022 tarihli ve 31754 sayılı Resmî Gazete ’de yayınlanan yönetmelikte neler değişti ?

Değişiklik Yönetmeliği kapsamında getirilen genel esaslar aşağıdaki gibidir:

 • İşverenin genel yükümlülükleri bakımından iş ekipmanının geçici süreyle kullanılması, kiralanması veya benzeri hususların işverenin genel yükümlülüklerini etkilemeyeceği düzenlenmiştir.
 • İş ekipmanının yeterli bakımının yapılmasına ek olarak işverene iş ekipmanının periyodik kontrollerinin yaptırılması yükümlülüğü getirilmiştir.
 • İş ekipmanının bakım ve onarımı konusunda, iş ekipmanlarında gerçekleştirilen tesisatlarda proje değişikliği gerektiren tadilatlar, standartlarda belirtilen önemli bakım ve onarımlar gibi belirli iş ve işlemlerin önemli bakım ve onarım kapsamında değerlendirileceği belirlenmiştir.
 • İş ekipmanının periyodik kontrolü konusunda, Yönetmeliğin EK-III’ü kapsamındaki ekipmanlar bakımından asgari periyodik kontrol şartı getirilmiş ve aşağıda bir kısmı belirtilen hususlara uyulması gerektiği düzenlenmiştir;
  • İş ekipmanının önemli bakım ve onarımlarından ve/veya güvenliğin bozulmasına neden olabilecek durumlardan sonra yetkili kişiler tarafından periyodik kontrol yapılmalıdır.
  • İşveren, periyodik kontrol sonuçlarını kayıt altına almalıdır.
  • İşveren tarafından periyodik kontrolü yapmaya yetkili kişiler tarafından belirtilen iş ekipmanının, periyodik kontrolleri ile ilgili ön hazırlıkları yapılmalı ve yaptırılmalıdır.
 • Patlayıcı ortamda kullanılan iş ekipmanları bakımından, iş ekipmanlarının uygunluk kontrolünün, iş ekipmanının ilk kurulumu dâhil olmak üzere ekipman türüne göre belirlenen sürelerde yapılacağı, patlayıcı ortamda kullanılan iş ekipmanlarının uygunluk kontrolü sırasında uygunluk belgesi kapsamındaki özelliklerin devam etme durumuna ilişkin TS EN 60079 ve TS EN ISO 80079 standart serilerine göre hareket edileceği düzenlenmiştir.
 • Çalışanların bilgilendirilmesi bakımından, imalatçı tarafından iş ekipmanıyla verilen Türkçe kullanım kılavuzunun dikkate alınması gerekmektedir.
 • Çalışanların eğitimi konusunda, işveren tarafından ekipmanların kullanımından kaynaklanabilecek risklere karşı çalışanlara verilecek eğitimin iş ekipmanı kullanılmadan önce verilmesi gerektiği düzenlenmiştir.
 • Periyodik kontrollere ilişkin hususlar bakımından, periyodik kontrol yapmaya yetkili kişinin EKİPNET üzerinden kayıt yaptırarak bilgilerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na (“Bakanlık”) bildirmesi gerekmektedir. Bildirimde sunulan bilgilerin doğru ve uygun olmaması halinde kişilerin kaydı 10 (0n) yıl süreyle askıya alınacak ve bu kişiler ilgili sürenin sona ermesiyle yeniden başvuru yapabilecektir.
 • Genel kurallar ve idari yaptırımlar bakımından, aşağıdaki hususlar düzenleme bulmuştur;
  • Periyodik kontrol yapmaya yetkili kişiler ve akredite muayene kuruluşları periyodik kontrolleri usulüne uygun gerçekleştirecek, periyodik kontrol raporlarını gerçeğe uygun düzenleyecek, tekniğe göre muayene ve test yöntemleri kullanacak, bunları kayıt altına alacak ve tespit ettikleri kusurları raporda belirteceklerdir.
  • İş ekipmanının bakımını gerçekleştiren kişiler, ekipmanın periyodik kontrolünü gerçekleştiremeyecektir.
  • Periyodik kontrol yapmaya yetkili kişiler yükümlülüklerine aykırı hareket etmesi halinde yetkileri 3 (üç) yıl süreyle askıya alınacaktır. Yetkisiz kişilerin periyodik kontrolleri geçersiz sayılacaktır.
 • Akreditasyon zorunluluğu başlayan iş ekipmanları bakımından, 31 Aralık 2023 tarihi itibariyle kule krenler, LPG tank ve tesisatları, yürüyen merdivenler ve asılı erişim donanımları gibi iş ekipmanlarının periyodik kontrollerinin, ilgili ekipman veya ekipman grubu için akredite olmuş akredite muayene kuruluşlarında çalışan periyodik kontrol yapmaya yetkili kişiler tarafından yapılacağı düzenlenmiştir.
 • Değişiklik Yönetmeliği’nin yürürlüğe girdiği tarihten önce düzenlenmiş olan periyodik kontrol raporları süresi boyunca geçerli olacaktır.

İş ekipmanlarının periyodik kontrollerini yapmaya yetkili kişilerin bakanlığa bildirim zorunluluğu başladı mı?

 • İş ekipmanlarının periyodik kontrollerini yapmaya yetkili kişilerin EKİPNET’e kayıt yaptırmaları zorunludur. EKİPNET sistemine kayıt zorunluluğu, 1.6.2021 tarihinden itibaren devreye alınmıştır. Bu tarihten sonraki kontrol raporlarında zorunludur.

İş ekipmanı kontrolünde eğitim zorunluluğu var mı?

EKİPNET; iş ekipmanlarının periyodik kontrollerini yapmaya yetkili kişilerin elektronik ortamda kayıt ve bildirimi ile veri doğrulaması amacıyla kullanılan İş Ekipmanlarının Periyodik Kontrollerini Yapacak Yetkili Kişilerin Kayıt Programı’dır.

İlgili branşdaki kişiler, periyodik kontrol temel eğitim protokolü imzalanan kurumların açtıkları eğitimlere başvurmakta, eğitim sonucunda sınavdan başarılı oldukları takdirde eğitim kurumu tarafından EKİPNET sistemine başarılı olarak kaydedilmektedir. Böylece kişiler sistemden “K” ile başlayan kalıcı kayıt numarası almakta ve periyodik kontrol yapmaya yetkili olmaktadırlar.

EKİPNET sistemi ve periyodik kontrole yetkili olma ile ilgili mevzuat ayrıntıları “İş Ekipmanlarının Periyodik Kontrollerini Yapmaya Yetkili Kişilerin Kayıt ve Eğitimlerine İlişkin Tebliğ”de düzenlenmiştir. 

1.6.2021 tarihinden itibaren EKİPNET kayıt numarası olmayan kişilerin periyodik kontrolleri geçersiz sayılmakta ve yasal cezası bulunmaktadır.

İş ekipmanları periyodik kontrolleri ile ilgili mevzuat nedir?

 • 6331 sayılı "İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu" uyarınca çıkarılan ve 25.04.2013 tarih ve 28628 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği", iş yerlerinde bulunan iş ekipmanlarının kullanımı ile ilgili sağlık ve güvenlik yönünden uyulması gereken asgari şartları belirlemiştir.

  Bu kapsamda, iş yerinden sorumlu iş güvenliği uzmanları bu kontrollerin yapılıp yapılmadığını takip etmektedirler.

Yangın Söndürme tüplerinin kontrolü nedir, zorunlu mudur?

Yangın söndürme cihazlarının kontrolleri 25.4.2013 tarih ve 28628 sayılı İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık Ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği Ek III 2.3 tesisatlar maddesine göre, TS ISO 11602-2:c2005 standartında belirtilen sürelerde yapılır.

Elektrik ve elektronik mühendisleri elektrik ile ilgili tesisatın periyodik kontrollerini yapabilir mi?

 • İşyerinde iş ekipmanlarının kullanımı ile ilgili sağlık ve güvenlik yönünden uyulması gerekli asgari şartları belirtmek amacıyla İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği 25/4/2013 tarihli ve 28628 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu Yönetmeliğin Ek-3’ünde “periyodik kontrole tabi iş ekipmanları” başlıklı 2.3. maddesinde elektrik tesisatı, topraklama tesisatı, paratoner tesisatı ile akümülatör, transformatör ve benzeri elektrik ile ilgili tesisatın periyodik kontrolleri elektrik mühendisleri, elektrik tekniker veya yüksek teknikerleri tarafından yapılabileceği hüküm altına alınmış olup ilgi standartlarda aksi belirtilmediği sürece, tesisatların periyodik kontrollerinin yılda bir kez yapılması hususu belirtilmektedir. Ayrıca, Elektrik İle İlgili Fen Adamlarının Yetki, Görev ve Sorumlulukları Hakkında Yönetmeliğin Elektrikle İlgili Fen Adamlarının Görev, Yetki ve Sorumlulukları başlıklı 4 üncü maddesinin (b) bendinde; Denetime yönelik fenni mesuliyet sorumluluğu elektrik veya elektrik ve elektronik mühendislerince veya Yapı Denetim Kuruluşunun denetçi elektrik veya elektrik ve elektronik mühendislerince üstlenilen bağlantı gücü 1500 KW, 400 Volt’a kadar elektrik iç tesislerinin yapımı ile bağlantı gücü 1250 KW, 400 Volt’a kadar elektrik iç tesislerinin yapımı konularında elektrikelektronik mühendislerinin yetkili oldukları belirtilmektedir. Bu çerçevede, topraklama ölçümü ve topraklama tesisatı işlerinin elektrik ve elektronik mühendisleri tarafından da yapılabilmesi mümkündür.

Hangi iş ekipmanlarına periyodik kontrol yapılması gereklidir?

25.04.2013 tarih ve 28628 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği" EK III maddelerinde belirtilen ekipmanlar şunlardır.

EKİPMAN ADI

Buhar ve kızgın su kazanları

Isıtma (Kalorifer, sıcak su ve benzeri) kazanları

Kızgın yağ kazanları

Sıvılaştırılmış gaz tankları (LPG, ve benzeri) (yerüstü) (1)

Sıvılaştırılmış gaz tankları (LPG, ve benzeri) (yer altı) (1)

Basınçlı hava ve gaz tankları (2)

Kapalı genleşme tankları

Boyler ve akümülasyon tankları

Boyama makinaları (kazanları)

Kriyojenik tanklar

Buharlı pişirme kazanları

Otoklav

Atmosferik, bombeli yatay veya dikey silindirik, prizmatik, çelik veya termoplastik, açık veya kapalı tehlikeli sıvı depolama tankı (3)

Atmosferik, dik, silindirik, yer üstü, çelik kaynaklı birleştirmeli, açık ya da kapalı tavanlı tehlikeli sıvı depolama tankları (3)

Kablolu taşıma tesisatları

Krenler (köprülü, portal, mobil, yükleyici, kule, kıyı ötesi, döner kollu ve benzeri)

Vinçler ve kaldırma teçhizatları (monoray, traksiyonel, çektirme, gerdirme ve benzeri)

Endüstriyel araçlar (forklift, transpalet, yük ve personel taşıyıcı, değişken erişimli araç, sipariş toplayıcı ve benzeri)

Araç kaldırma liftleri

Kaldırma tablaları

Sütunlu çalışma platformları

Asılı erişim donanımları

Yükseltilebilen seyyar iş platformları

İnşaat asansörleri

Eğimli yük taşıma tertibatları

Hareket Engelliler İçin Güç Tahrikli Kaldırma Platformları

Servis asansörleri

Kren asansörleri

Yük asansörleri(1)

Manipülatörler

Uçak yer destek donanımları(2)

Yürüyen merdivenler ve yürüyen yollar

Yapı iskeleleri(3)

Mobil erişim ve çalışma kuleleri (seyyar iskeleler)

Sürekli taşıma donanımları (konveyörler)

Kaldırma aksesuarları ve taşıyıcılar (sapanlar, kıskaçlar, vakum kaldırıcı, manyetik kaldırıcı ve benzeri)

Elektrik tesisatı ve topraklama tesisatı

Yıldırımdan korunma tesisatı (kafes sistemi, hava sonlandırma çubuğu, doğal hava sonlandırma bileşenleri, paratoner ve benzeri)

Akümülatör

Transformatör

Jeneratör

Katodik koruma tesisatı

Yangın söndürme sistemleri, 
otomatik yağmurlama sistemleri, otomatik gazlı söndürme sistemleri, mutfak davlumbaz söndürme sistemleri
(yangın su deposu, yangın pompa dairesi ve yangın pompaları performans testleri, sabit boru tesisatı, sprinkler sistemi, yangın dolapları, hidrant sistemi ve benzeri)

Portatif yangın söndürücüler 
(yangın söndürme cihazları)

Kaçış yolu Basınçlandırma Sistemleri Ve Duman Tahliye Sistemleri  

Yangın algılama ve uyarı sistemleri

Havalandırma ve klima tesisatı

Mekanik presler

Hidrolik presler

Hidrolik abkant presler

Pnömatik presler

Torna tezgahları

Ağaç işleme tezgahları

Freze tezgahları

Soğuk metal testereleri

Hareketsiz taşlama makineleri

Şerit testere (ağaç işleme makinaları)

İşleme merkezleri

Şerit testere (gıda işleme makineleri)

Delme makinaları

Giyotin makaslar

Transfer tipi ve özel amaçlı tezgâhlar

Endüstriyel raflar

Endüstriyel kapılar

Sondaj makinaları

Çekici dozerler

Yükleyiciler

Kazıcı yükleyiciler

Hidrolik kazıcılar

Damperli kamyonlar

Skreyperler

Greyderler

Boru döşeyiciler

Trençerler

Toprak ve çöp sıkıştırıcılar

Halatlı kazıcılar

Yol düzeltme makinaları

Zemin stabilize makinaları

Zemin sıkıştırma makinaları

Asfaltlama makinaları

Beton ve harç için taşıma - makineleri (beton pompası)

Forklift kullanımından önce operatörün yapacağı temel kontroller nelerdir?

 • Forklift operatörü, günlük kullanıma başlamadan önce, dizel ya da benzinli araçlarda motor yağ seviyesine, elektrikli forkliftlerde ise akünün doluluk oranına ve akü başlarının oksitlenmesini kontrol etmelidir.

Kaldırma ekipmanları ve/veya basınçlı kapları kullanan personele eğitim gerekli midir?

 • İş güvenliği ile ilgili, işletmelerde görevli personellerin, sorumlu oldukları ekipmanların güvenlik önlemleri ile ilgili eğitimler verilmeli ve bilgi sahibi olmaları sağlanmalıdır. Aksi takdirde, olası bir kazada işveren sorumlu olacaktır.

Basınçlı kapların periyodik kontrolleri öncesi yapılacak hazırlıklar nelerdir?

 • Basınçlı kapların kontrolleri öncesinde, hidrostatik test yapılacak ise, tank su ile doldurulmalı ve tüm bağlantı hatları su sızdırmayacak şekilde kapatılmalıdır. Eğer sistem durdurulamıyor ve by pass hattı yok ise, tank yüzeyi ultrasonik kalınlık ölçer cihaz ile kontrolleri gerçekleştirilebilmektedir.

Kaldırma ekipmanları kontrolleri öncesi yapılacak hazırlıklar nelerdir?

 • YÜK TEST HAZIRLIKLARI

  EKİPMANLAR

  Her Yıl Test Yükü

  3 Yılda bir Test Yükü(2)

  Mobil Vinç, Kule Vinci

  Yük diagramına uygun(1)

  Yük diyagramı 1,25 katı statik test,

  1,1 katı dinamik test

  Vinç(Gezer Köprülü, Monoray)

  Kaldırma kapasitesi(1)

  Yük diyagramı 1,25 katı statik,

  1,1 katı dinamik

  Forklift, Transpalet, istif makinası

  Yük diagramına uygun

  Yük diagramına uygun

  Taşıt Kaldırma Donanımları

  Kaldırma kapasitesi(1)

  Kaldırma kapasitesi(1) 1,5 katı statik test,

  1,15 katı dinamik test

  Asılı Erişim Donanımı

  Kaldırma kapasitesi(1)

  Kaldırma kapasitesi(1) 1,5 katı statik test,

  1,1 katı dinamik test

  Sütunlu Çalışma Platformu

  Kaldırma kapasitesi(1)

  Kaldırma kapasitesi(1) 1,25 katı statik test,

  1,1 katı dinamik test

  Yükseltilebilir Seyyar İş Patformu

  Kaldırma kapasitesi(1)

  Kaldırma kapasitesi(1) 1,5 katı statik test,

  1,1 katı dinamik test

  Caraskal Ve Kaldırma Aksesuarları,

  Kaldırma kapasitesi(1)

  Kaldırma kapasitesinin(1) 1,5 katı statik test

  1. İş ekipmanlarında, işletme kapasitesi belirlenen iş ekipmanları için işletme kapasitesi değeri ile işletme kapasitesi belirlenmemiş iş ekipmanlarında ise kaldırma kapasitesi değeriyle test edilir.
  2. Eğer ekipman, ilgili yönetmelikte belirtilen önemli bakım ve onarım faaliyetlerinden biri gerçekleştiyse, bu yükler ile  testler gerçekleştirilir.

  Mobil vinç ve kule vincinin kapasite diyagramları bulundurulmalı ve diyagramındaki yüklerden herhangi birinin yük hazırlanmalıdır. Kontrol sırasında rüzgar hızı 8,3 m/s (30 km/h) yi aşmamalıdır.

  Mobil Vinç, kontrol sırasında vincin yakıt deposu 1/3 ila 2/3 oranında dolu olmalıdır. Soğutma sıvısı, yağlama ve hidrolik yağ seviyeleri imalatçının işletme için belirttiği seviyede olmalıdır.

  Yürüyen merdiven ve yürüyen bant kontrollerinde, ilgili ekipmana ait bakımı yapan yetkili firmanın planlanan tarihte kontrollere eşlik etmesi gerekmektedir.

Depo raf kontrollerinde yapılacak hazırlıklar nelerdir?

Depo raf kontrollerinde,

Rafların dikliklerinin kontrolleri için, 5 metre üzerindeki raflar için yükseltilebilir iş platformunun hazır olması gerekmektedir. 

Kontrollerde, hasarlı kolonların ve kuşakların tespiti için, rafların önü açık ve ulaşılabilir olmalı, yük olmamalıdır.

Raf kontrolleri, TS EN 15635 stadardına göre yapılmaktadır. 

Çalışanların iş ekipmanlarını kullanımında bilgisizliğin etkileri nelerdir?

 • Cihazların kullanımına ilişkin bilgisizlik de önemli bir kaza nedenidir. Cihazın teknik özelliklerinin biliinmemesi, yanlış düğmelere basılması kazalara yol açabilir.