Tezgahların Periyodik Kontrolleri

Tezgahların kontrolleri; uzman mühendislerimiz, bünyenizde bulunan forkliftin çalışanlarınızın ve işletmenizin güvenliği için gerekli olan periyodik kontrollerini gerçekleştirecek ve raporu hazırlanarak en kısa zamanda tarafınıza iletilecektir.
 
6331 sayılı "İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu" uyarınca çıkarılan ve 25.04.2013 tarih ve 28628  sayılı Resmi Gazetede  yayımlanarak yürürlüğe giren "İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği", ve, 18.2.2022 tarihinde yayınlanan "İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" gereği işyerlerinde bulunan tezgahların kullanımı ile ilgili sağlık ve  güvenlik yönünden ilgili stadandartlara göre kontolleri yapılmalıdır.
 
Tezgâhların periyodik kontrol kriterleri

EKİPMAN ADI

 

PERİYODİK KONTROL KRİTERLERİ

Mekanik presler

TS EN ISO 16092-1 standardında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.

Hidrolik presler

TS EN ISO 16092-3 standardında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.

Hidrolik abkant presler

TS EN 12622+A1 standardında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.

Pnömatik presler

TS EN 16092-1, TS EN 16092-4 standardında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.

Torna tezgahları

TS EN ISO 23125 standardında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.

Ağaç işleme tezgahları

TS EN 847-3 standardında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.

Freze tezgahları

TS EN 16090-1 standardında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.

Soğuk metal testereleri

TS EN ISO 16093 standardında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.

Hareketsiz taşlama makineleri

TS EN ISO 16089 standardında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.

Şerit testere (ağaç işleme makinaları)

TS EN 1807-2 standardında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.

İşleme merkezleri-CNC-Transfer makinaları

TS EN 16090-1 standardında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.

Şerit testere (gıda işleme makineleri)

TS EN 12268 standardında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.

Delme makinaları

TS EN 12717+A1 standardında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.

Giyotin makaslar

TS EN 13985+A1 standardında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.

Transfer tipi ve özel amaçlı tezgâhlar

TS EN 16090-1 standardında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.