Yürüyen Merdiven Ve Bant Kontrolleri

Yürüyen Merdivenlerin ve bantların insanların can ve mal güvenliğini tehlikeye atmadan çalışmaları gerekmektedir.  Bunu sağlamak amacıyla kaldırma ve iletme makinaları grubuna giren yürüyen merdiven ve bantların sağlık ve güvenik şartlarının yerine getirmesi için minimum şartları sağlamalıdır.
 
İş ekipmanlarının sağlık ve güvenlik şartları yönetmeliği gereği, yürüyen merdiven ve bantların en az yılda bir periyodik muayenelerinin yapılması gerekmektedir. 
 
Firmamız, yürüyen merdivenlerin ve bantların kontrol hizmetlerini ilgili yasal düzenlemeler ve yayınlanan standartlara uygun şekilde gerçekleştirilmektedir.
 
TS EN 115-1+A1 Yürüyen merdiven ve yürüyen bantlar için güvenlik - Bölüm 1: Yapım ve montaj standatdına göre kontroller baz alınır.