Hava Tankı Periyodik Kontrolü (*)

Hava tankları yılda en az bir kez periyodik test ve kontrollerinin yapılması gerekmektedir. Aşağıda yer alan durumlarda hava tankı test ve kontrolleri tekrarlanmalıdır.

6331 sayılı "İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu" uyarınca çıkarılan ve 25.04.2013 tarih ve 28628 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği", işyerlerinde bulunan iş ekipmanlarının kullanımı ile ilgili sağlık ve güvenlik yönünden uyulması gereken asgari şartları belirlemiştir.

  • Hava tanklarının montajından sonra, devreye alınmadan önce,
  • En az 6 aydır kullanılmayıp yeniden devreye alınmadan önce,
  • Hava Tanklarının bağlı olduğu Kompresörlerin üzerinde yapılacak değişiklik,
  • Büyük onarımlardan sonra

Hava tanklarının periyodik kontrollerinde emniyet ekipmanları olan  enmiyet ventili ve manometre kontrol edilir.Ayrıca hava tankının  sızdırmazlık,korozyon,aşınma, çatlak, deformasyon, bağlantı kontrolü, sıcaklık, basınç ve saç kalınlığı test ve kontrol edilmektedir.

Hava Tankı periyodik kontrolleri TS 1203 EN 286-1, TS EN 1012-1:2010, TS EN 13445-5 standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılmaktadır.

Eskon bünyesinde bulunan yetkilendirilmiş makine mühendislerimiz tarafından Hava Tankı Periyodik test ve kontrollerinde elektrikli test pompası, sistem basıncına uygun manometre ve hava tankının saç kalınlığını ölçmek için ultrasonik kalınlık ölçüm cihazı kullanılmaktadır. 

Hava Tankı basınç deneyi için hazırlık aşaması:

1) Kompresörün çalışmasını sağlayan elektrik şalteri kapatılmalıdır.

2) Hava tankı içerisindeki hava tahliye (blöf) vanasından tamamen boşaltılmalıdır.

3) Hava tankı üzerindeki prosestat ve emniyet ventilleri sökülmelidir.

4) Hava tankı basınçlı hava giriş ve çıkışı körlenmelidir.

5) Hava tankı içerisinde hava kalmayacak şekilde (taşıncaya kadar) tamamen su ile doldurulmalıdır.

6) Firma kontrol sırasında yardımcı personel ve gerekli ekipmanları hazır bulundurmalıdır.

Not:Başlık sonunda (*) işaretli hizmetler, TE EN ISO/IEC 17020  akreditasyonu kapsamında akredite rapor verilecektir.