Yangın Sprinkleri Periyodik Kontrolü

Türkiye’de yangın söndürme sistemleriyle ilgili yasal mevzuatımız “Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik” dir. Sprinkler sistemleri ve sprinkler sistemi kurulumunun zorunlu olduğu mahaller yönetmeliğimizde tariflenmiş,  tasarımın TS EN 12845 standardına göre yapılması gerekliliği belirtilmiştir.

Ayrıca,25.4.2013 tarihinde Resmiz Gazete'de yayınlanan İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık Ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği kapsamında  Tesisatların periyodik kontrol süreleri ile kontrol kriterleri, Yangın Tesisatı ve Hortumlar, Motopomplar, Boru Tesisatı en az yılda bir defa olacak şekilde TS 9811, TS EN 671-3, TS EN 12416-1+A2, TS EN 12416-2+A1, TS EN 12845 standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.