Yüksetilebilen Seyyar İş Platform Kontrolü

Eskon, işçi sağlığını ve iş güvenliğini tehdit edecek unsurların ortadan kaldırılması ve bu istenmeyen sonuçların oluşmaması için sizin yanınızdadır.
 
Uzman kadromuz, bünyenizde bulunan yüksektilebilen iş platformları, çalışanlarınızın ve işletmenizin güvenliği için gerekli olan periyodik kontrolleri gerçekleştirecek ve raporlar hazırlanarak en kısa zamanda tarafınıza iletilecektir.
 
6331 sayılı "İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu" uyarınca çıkarılan ve 25.04.2013 tarih ve 28628 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği", işyerlerinde bulunan iş ekipmanlarının kullanımı ile ilgili sağlık ve güvenlik yönünden uyulması gereken asgari şartları belirlemiştir.
 
Periyodik muayene hizmetleri; Ulusal ve Uluslararası standartlar kapsamında kontrolleri gerçekleştirilerek, ilgili mevzuatlara uygun kontrol raporları hazırlanmaktadır. 
 
Kontroller, Kaldırma ve/veya iletme araçları kapsamında; TS EN 280 +A2 standartında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.