Yıldırımdan Korunma Sistem Kontrolü (*)

Yıldırımdan korunma sisteminin kontrolü, EKİPNET sistemine kayıtlı yetkili elektrik-elektronik mühendislerimiz tarafından yapılmaktadır.

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'na bağlı olarak çıkartılan, 25.04.2013 tarih ve 28628 sayılı İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık Ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği ve  işyerlerinde yıldırımdan korunma sistemi yılda en az bir defa yetkili kişiler tarafından kontrol yapılmalı ve raporlanmalıdır.

Yıldırımdan korunma sistemi, TS EN 62305 serisi standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.

Paratoner ve ekipmanlarının montajında aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi gerekir.

 • Paratoner korunmak istenen alanı koruyacak özelliklerde seçilmelidir,
 • Paratoner tüm alanı kapsayacak şekilde konumlandırılmalıdır,
 • Paratoner binanın en yüksek noktasına konumlandırılmalıdır.
 • İniş İletkenleri mümkün olan en kısa güzergah üzerinden götürülmelidir.
 • Topraklama direnci standartlara uygun olmalıdır.

Yıldırımdan Korunma Sistemleri

 • Kafes sistem
 • Hava sonlandırma çubuğu,
 • Doğal hava sonlandırma bileşenleri,
 • Paratoner. 

Yıldırımdan Korunma Tesisatı 3 ana bileşenden oluşur.

 • Yakamala Ucu
 • İniş İletkeni
 • Topraklama Tertibatı

Not:Başlık sonunda (*) işaretli hizmetler, TE EN ISO/IEC 17020  akreditasyonu kapsamında akredite rapor verilecektir.