Yaygın Pompa Sistemi Kontrolü

Yangın söndürme sistemlerinin test ve kontrolleri, konusunda eğitim almış uzman mühendisler tarafından gerçekleştirilir.

 Bu kontroller sayesinde,

  • Yangın sisteminin debisi yeterli mi ?
  • Pompa sistemi otomatik devreye giriyor mu?
  • Pompa sistemi en kritik noktalara suyu basabiliyor mu?
  • Pompa sisteminde basınç set değerleri uygun mu?
  • Jokey pompa set değerine göre devreye giriyor mu?

Yangın pompa sistemlerinde yedekli bir sistem kurulmuş olmalıdır. Yangın pompalarının ve yedek sistemlerin devreye girip çıkma basınçları, devreye girme süreleri, basınç sınırlandırma, debi sınırlandırma, basınç tahliye sistem elemanları, hava alma sistem elemanları, tesisat ve vana kontrolleri, pano ve enerji besleme sistemleri gibi birçok unsur pompa sistemi başlığı altında kontrol edilmektedir.

Gerekli su ihtiyacının kontrolünde ana hatları ile şu konulara bakılmaktadır; tesisin risk gurubuna ve müdahale ekipmanlarının varlığına göre değerlendirilmektedir. Su ihtiyacı hesaplanarak mevcut su deposunun yeterli olup olmadığı kontrol edilmektedir. Su rezervinin başka amaçlarla kullanılıp kullanılmadığı, su dolum sisteminin ihbar sistemi ile irtibatlı olup olmadığı kontrol edilmelidir. Su deposunda herhangi bir kaçak, deformasyon olup olmadığı kontrol edilmelidir.

Yangın hidrant sistemi ve boru bağlantılarının periyodik muayenesinin ardından hidrantların debi ve basınç testleri yapılarak gerekli su ihtiyacını karşılayıp karşılamadığı test edilmelidir.

Ayrıca, 25.4.2013 tarihinde Resmi Gazete' de yayınlanan "İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık Ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği" kapsamında  Tesisatların periyodik kontrol süreleri ile kontrol kriterleri, Yangın Tesisatı ve Hortumlar, Motopomplar, Boru Tesisatı en az yılda bir defa olacak şekilde TS EN 12845 standardına belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.