Yaygın Pompa Sistemi Kontrolü

Eskon, yangın söndürme sistemlerinin test ve kontrolleri, konusunda eğitim almış uzman mühendisler tarafından gerçekleştirilir.

Bu kontroller sayesinde,

  • Yangın sisteminin debisi yeterli mi ?
  • Pompa sistemi otomatik devreye giriyor mu?
  • Pompa sistemi en kritik noktalara suyu basabiliyor mu?
  • Pompa sisteminde basınç set değerleri uygun mu?
  • Jokey pompa set değerine göre devreye giriyor mu?

Türkiye’de yangın söndürme sistemleriyle ilgili yasal mevzuatımız “Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik” dir. Yangın Pompası kurulumunun zorunlu olduğu mahaller yönetmeliğimizde tariflenmiş,  tasarımın TS EN 12845 standardına göre yapılması gerekliliği belirtilmiştir.

Ayrıca, 25.4.2013 tarihinde Resmi Gazete' de yayınlanan "İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık Ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği" kapsamında  Tesisatların periyodik kontrol süreleri ile kontrol kriterleri, Yangın Tesisatı ve Hortumlar, Motopomplar, Boru Tesisatı en az yılda bir defa olacak şekilde TS EN 12845 standardına belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.