Yapı iskelesi Periyodik Kontrolü

Özellikle Yapı işlerinde kullanımlarında yaşanan uygunsuzluklar nedeniyle ülkemizde sık sık ölümlerle gündeme gelen İskeleler diğer tüm makine ve ekipmanlar gibi periyodik olarak yetkin kişi ve kuruluşlar tarafından kontrol edilmeleri zorunlu hale gelmiştir.

Eskon, bakanlık tarafından raporlarda bulunması gereken EKİPNET belgeli uzman ekipleri ile yaptığı vinç kontrollerinde, ekipmanın ve yardımcı ekipmanların kaldırma işini güvenli olarak gerçekleştirebildiğini, ekipmanın test gerekliliklerini yerine getirebildiğini kontrol eder, tespit edilen eksiklikleri veya tehlikeli durumları raporlar.

İskelelerin periyodik kontrolleri ise yetkili olan; inşaat mühendisleri, makine mühendisleri,  inşaat, yapı, makine veya metal eğitimi bölümü mezunu teknik öğretmenler ya da inşaat tekniker veya yüksek teknikerleri tarafından, gemi inşası ile gemi bakım ve onarım işlerinde gemi inşaatı ve gemi makineleri mühendisleri ve gemi teknikerleri tarafından yapılır.

6331 sayılı "İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu" uyarınca çıkarılan ve 25.04.2013 tarih ve 28628 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği", işyerlerinde bulunan ekipmanların kullanımı ile ilgili sağlık ve güvenlik yönünden uyulması gereken asgari şartları belirlemiştir.
Yapı iskeleleri ,Yönetmeliğin Ek III tablo 2 de belirtildiği gibi, TS EN 12810-1, TS EN 12810-2 TS EN 12811-1 ve TS 13662 standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak ve EK-II’nin 4 üncü maddesinde belirtilen hususlar dikkate alınır. 
 
Yapı iskeleleri, emniyetli ve ekonomik olarak çalışmasının için periyodik korucu bakımların yapılması gereklidir. İskeleler, periyodik gözden geçirilmeli ve anormal bir durum halinde, gerekli önlemler alınmalıdır.
 
Yapı iskelesi periyodik muayene raporu ilgili yönetmeliğe uygun olarak hazırlanmaktadır. 
Yönetmelik gereği en az 6 ayda bir yapılır .