Yapı İskeleleri Kontrolü

Eskon, işçi sağlığını ve iş güvenliğini tehdit edecek unsurların ortadan kaldırılması ve bu istenmeyen sonuçların oluşmaması için sizin yanınızdadır.

Uzman kadromuz, bünyenizde bulunan yapı iskelesi, çalışanlarınızın ve işletmenizin güvenliği için gerekli olan periyodik kontrolleri gerçekleştirecek ve raporlar hazırlanarak en kısa zamanda tarafınıza iletilecektir.
 
6331 sayılı "İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu" uyarınca çıkarılan  ve 25.04.2013 tarih ve 28628 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği", işyerlerinde bulunan iş ekipmanlarının kullanımı ile ilgili sağlık ve güvenlik yönünden uyulması gereken asgari şartları belirlemiştir.
 
Kontroller, Yapı İskeleleri kapsamında; TS EN 12811 standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.
 
Periyodik muayene hizmetleri; Ulusal ve Uluslararası standartlar kapsamında kontrolleri gerçekleştirilerek, ilgili mevzuatlara uygun kontrol raporları hazırlanmaktadır.
 
Yıllardır inşat sektöründe kullanılan yapı iskeleleri yerini cephe platformlarına bırakmaya başlamıştır.