Topraklama Tesisat Kontrolü (*)

Topraklama kontrolü, kadromuzda bulunan yetkin ve tecrübeli EMO üyesi elektrik veya Elektrik- elektronik mühendisleri tarafından gerçekleştirilmektedir. Ayrıca, termal görüntüleme ile trafolar ve elektrik panolarında aşırı ısınmadan meydana gelecek yangınları önlemek amacıyla ölçümler ve raporlamalar yapılmaktadır.
 
Topraklama Tesisat Kontrolü
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'na bağlı olarak çıkartılan, 25.04.2013 tarih ve 28628 sayılı İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık Ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği ve 21.08.2001 tarih ve 24500 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği gereğince; işyerlerinde topraklama tesisatı yılda en az bir defa yetkili kişiler tarafından kontrol yapılmalı ve raporlanmalıdır.
 
Topraklama Kontrol Raporu
Topraklama tesisatı ölçümleri yetkili teknik personellerimiz tarafından yapılmakta ve topraklama ölçüm sonuçları raporlanmaktadır.
Topraklama kontrol raporlarımız ilgili mevzuatlara uygun olarak raporlanmakta ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı denetçileri tarafından yapılan denetimlerde geçerli raporlardır.
 
Topraklama kontrol ölçüm raporlarımız bir yıl geçerliliği sahiptir.
 
Topraklama Ölçüm Noktalarının Belirlenmesi
Topraklama tesisatının hangi noktalarında ölçüm yapılacağının belirlenmesi iş güvenliği açıdından önemli bir konudur. Talep etmeniz halinde, teknik personellerimiz topraklama kontrolünde ölçüm noktalarının belirlenmesine yönelik destek vermektedirler.
 
Genel olarak ölçüm yapılması gereken noktalar:
 
Ana Dağıtım Panoları,
Tali Panolar,
Kombine priz kutuları,
Son Kullanıcı Noktaları,
Elektrikle çalışan makinalar ve ekipmanlar

Not:Başlık sonunda (*) işaretli hizmetler, TE EN ISO/IEC 17020  akreditasyonu kapsamında akredite rapor verilecektir.

Topraklama direnci ölçümlerinde kullanılan cihazlar senede en az bir defa kalibre edilir. Ölçümler Elektrik Mühendisleri, Elektrik-Elektronik Mühendisleri, Elektrik Teknikerleri tarafından yapılır.