Termal Görüntüleme Hizmeti

Termal kamera ile denetleme yeni veya revize edilmiş sistemlerin kabul testlerinin daha güvenli yapılmasını da sağlamaktadır. Sistemin yeni olması sorunsuzdur anlamına gelmemektedir. Sistemin sorunsuz kabulü için yapılacak ölçümler önceden zayıf bağlantı yerlerin, izolasyon kaçakların, aşınmış noktaların, çatlakların, yağlama sorunların veya daha sonra problem çıkarabilecek yerlerin tespitini sağlamaktadır.

Termal kamera ölçümü ile tesisteki enerji kayıplarının fazla olduğu noktalar da tespit edilerek onarılmakta ve enerji tasarrufu sağlanarak maliyetler azaltılmaktadır.

İşletmelerde termal kamera ölçümünün yapıldığı başlıca noktalar;

 • Elektrik Panolarında
 • Transformatör, Motor ve Pompalarda
 • Şalt Sahasında
 • Şalter, kontaktör, kesici ve sigortalarda
 • Enerji kablolarında
 • Mekanik Sistemlerde
 • Buhar hatları ve vanalarda
 • HVAC Sistemlerinde
 • Motor yataklarında
 • Bina, çatı ve yalıtımı yapılmış sistemlerin izolasyon kontrollerinde
 • Fırın yüzeylerindeki aşırı sıcak noktaların tespitinde

kullanılmaktadır.

 

Termal Kameraların Kullanım Alanları ve Avantajları

Isı yayan cisimlerin ısı değişimleri yüzeyler üzerinde birbirinden farklı olduğundan ayırt edilebilmeleri için termal kameralar yardımına başvurulur. Bu yüzden elektrik sistemlerindeki bağlantılarda, ekipmanlarda ya da parçalarında olan ısı değişimlerinin kontrolünü yapmakta termal kameralar kullanılmaktadır. Elektronik sistemler üzerinde yapılacak ölçümler ile sistem üzerinde oluşacak hatalar, ısınmalar hasar ile sonuçlanmadan önce tespit edilebilir. Termal ölçümler ile sistem işleyişini durdurmadan bağlantı noktalarındaki sorunları, ısınmadan kaynaklı hasara sebebiyet vermeden sistemin bakımının yapılması ya da değiştirilmesi sağlanabilir.

Termal Kameralar;

 • İlk olarak askeri alanlarda kullanılmaya başlanan bu kameralar daha sonraları endüstriyel alanlarda da yaygınlaşmıştır.
 • Enerji sektöründe ısı kayıplarının tespitinde, çatı nem denetlemelerinde
 • Tıpta yüksek ateşli hastalıkların belirlenmesinde ve tedavisinde
 • Elektrik tesislerinde arıza ve arızadan kaynaklı maliyetlerin ortadan kaldırılmasında
 • Enerji üretim ve dağıtımında kalite arttırılmasında
 • Mühendislikte elektrikli sistemlerin sağlamlık kontrollerinde yaygın olarak kullanılmaktadırlar.