Tehlikeli Sıvı Depolama Tank Kontrolü

Uzman kadromuz, bünyenizde bulunan tehlikeli sıvı depolama tanklarını, çalışanlarınızın ve işletmenizin güvenliği için gerekli olan periyodik kontrolleri gerçekleştirecek ve raporlar hazırlanarak en kısa zamanda tarafınıza iletilecektir.

Depolama tankları genelde sıvı madde depolamak amacı ile üretilmektedir. Genel olarak petrol türevleri maddeler veya petrol sektöründe kullanılan kimyasal maddeler depolanmaktadır ve bu yüzden tehlike yaratmaktadır. En çok uygulanan standartlar Amerikan Petrol Enstitüsü tarafından yayınlanan API 650 ve API 620 standartlarıdır.

Endüstriyel alanlarda kullanılan depolama tankları haznesi tonlarca ağırlıktaki malzemeyi alarak muhafaza etmektedir. Genellikle petrol endüstrisinde kullanılan depolama tankları gıda endüstrisinde de kullanılır.

Özellikle tehlikeli maddelerin depolanmasında kullanılan depolama tanklarında riskler bulunmaktadır. Bu riskler nedeniyle oluşabilecek kazalar nedeniyle can kaybı ve çevre kirliliği yaşanabilir. Depolama tanklarının periyodik kontrolleri ilgili standarttın ön gördüğü süreler saklı kalmak koşulu ile Tehlikeli sıvıların bulunduğu tank ve depoların kontrol süresi 10 yıldır.

İş Ekipmanları Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’ne tabii olan depolama tanklarının kontrolleri API 620, API 650, API 653, API 2610 standartlarda belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.

API 650 standardı, dikey, silindirik, kaynaklı, kapalı ve açık tavanlı olarak çeşitli boyutlarda ve kapasitelerde üretilen ve dizel gibipetrol ürünlerini depolayan, sıvı depolama tanklarının malzeme, tasarım, üretim, montaj ve testleri için minimum gereksinimleri tespit etmektedir. API 650 standardına göre tasarlanan ve imal edilen tankların çalışma basıncı atmosfer basıncı ile aynıdır.

API 620 standardı ise tek dikey eksenine sahip, büyük, kaynaklı, düşük basınçlı karbon çelikten üretilen depolama tanklarının tasarlanmasını ve üretilmesini kapsamaktadır.

Doğru depolamada sınıflandırma en önemli noktadır. Kolay alev alabilen maddeler, aşındırıcı maddeler, oksitleyici maddeler, patlayıcı maddeler ve sıkıştırılmış gazlar şeklinde yapılacak bir sınıflandırma en doğu olanıdır. Bu sınıflandırma, depolanacak kimyasal maddelerin özellikleri dikkate alınarak yapılmalıdır.

Örneğin depolanan sıkıştırılmış gazlar, büyük miktarda enerji içermekte ve yüksek tutuşabilirlik potansiyeline sahiptir. Çarpma veya düşme sonucunda depolama tankı içindeki enerji hızla yayılabilir ve birden açığa çıkan enerji patlama etkisi gösterebilir.

Taşıdığı riskler itibariyle depolama tanklarının düzenli aralıklarla kontrol ve muayenelerinin yapılması gerekmektedir. Bu yasal zorunluluk 2013 yılında yayınlanan İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği gereğincedir. Basınçlı kaplar ve tesisarlar grubuna giren depolama tanklarının her yıl en bir kere kontrol ve muayenelerinin yapılması gerekmektedir. Bu kontroller mutlaka makine mühendisleri, yüksek teknikerler ve makina teknikerleri tarafından yapılmak zorundadır

Atmosferik, bombeli yatay veya dikey silindirik, prizmatik, çelik veya termoplastik, açık veya kapalı tehlikeli sıvı depolama tankı TS EN 12285-2, TS 8991, TS 712, TS EN 12573-1, TS EN 12573-2, TS EN 12573-3 standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.

Atmosferik, dik, silindirik, yer üstü, çelik kaynaklı birleştirmeli, açık ya da kapalı tavanlı tehlikeli sıvı depolama tankları  API 620, API 650, API 653 ve API 2610 standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.

Hidrostatik test yapılamayan tanklarda, tahribatsız muayene yöntemi ile; TS EN ISO 9712 standardına uygun olarak en az seviye 2 personel belgelendirmesine sahip kişiler tarafından yapılmaktadır.