Taşınabilir Yangın Tüplerinin Kontrolleri

Taşınabilir yangın söndürme cihazlarının periyodik kontrolleri ile ilgili yasal şartlar aşağıda bu yönetmeliklerde ve ilgili  standardında belirtilmektedir. Kontroller, bu standartlarda belirtilen maddeler dikkate alınarak gerçekleştirilmektedir.

1. Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik

2. İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği

3. TS ISO 11602-2:2005 - Yangından Korunma – Taşınabilir ve Tekerlekli Yangın Söndürücüler - Bölüm 2: Muayene ve Bakım 

TS 11602-2:2005 gereği, taşınabilir yangın söndürme cihazlarının periyodik kontrollerini yapacak kişilerin periyodik kontrol türüne göre değişen özel eğitim ve donanım şartları bulunuyor.