Taşınabilir Seyyar Cihaz Kontrolü

Eskoniis, yetkili elektrik mühendisi eğitimli kontrol sorumluları ile kontrolleri gerçekleştirmektedir.

PAT Nedir ?

Taşınabilir elektrikli cihazların (Çay kazanları, Su sebilleri , ısıtıcılar, kahve makinaları vb. tüm tek fazlı cihazlar ) elektriksel olarak belirtilen sınır değerlere uygun olup olmadığının tespiti için Portable Appliance Tester yapılır. Bu testin amacı elektrik  kaynaklı yangın riskinin ve olası iş kazalarının önüne geçmek, kaçak akım rölesi atma problemi yaşanan bölgelerde arızalı cihazın tespitini yapmaktır.

PAT neleri içerir ?

PAT kapsamında gerçekleştirilen testler;

  • Yüksek Gerilim Testi
  • İzolasyon Testi
  • Gerilim Düşümü Testi
  • Toprak Sürekliliği Testi
  • Enerji Boşalma Süresinin Tayini
  • Kaçak Akım Miktarı Tayini
  • Fonksiyonel Testler (Elektriksel Verilerin Tayini Aktif Güç, Cosq, Gerilim, Akım Miktarı Vb.)

PAT Neden Yapılır  ?

Elektrikli cihazların tamamı doğaları gereği risk barındırmaktadır. Gündelik hayatımıza giren cihazlar bu kapsamın dışında değildir ve kullanım süreleri uzadıkça riskler artmaktadır. Taşınabilir cihaz elektriksel testleri, söz konusu risklerin tespiti ve bertarafı için gerçekleştirilmektedir.

Bu kapsamda elektrikli cihazlar genel olarak (Özel cihazlar için farklı standartların dikkate alınması söz konusu olabilir.) belirtilen standartlar kapsamında incelenmekte, uygulanabilir testlerin tamamı gerçekleştirilmekte ve raporlanmaktadır.

Test sonuçlarınıza bağlı olarak cihazlarınıza, aşağıdaki gibi cihazın test sonuçlarının olumlu veya olumsuz olduğunu belirten etiket yapıştırılır.