Mobil Vinç Periyodik Kontrolü (*)

Mobil vinç kontrolleri, iş güvenliği son dönemde ülkemizde önemli bir konu haline gelmiştir. İşletmelerin çalışma ortamlarını daha güvenilir hale getirmesi bir mecburiyet olmuştur. İş yerlerinde amacı ile iş ekipmanlarının periyodik kontrollerinin yapılmasının önemi artmıştır. İş ekipmanlarından dolayı oluşan kazalar, maddi ve manevi hasarlara yol açabilmektedir.
 
Uzman kadromuz, bünyenizde bulunan mobil vinci çalışanlarınızın ve işletmenizin güvenliği için gerekli olan periyodik kontrollerini gerçekleştirecek ve raporu hazırlanarak en kısa zamanda tarafınıza iletilecektir.
 
6331 sayılı "İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu" uyarınca çıkarılan ve 25.04.2013 tarih ve 28628 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği", işyerlerinde bulunan iş ekipmanlarının kullanımı ile ilgili sağlık ve güvenlik yönünden uyulması gereken asgari şartları belirlemiştir.
 
Kontroller, Kaldırma ve/veya iletme araçları kapsamında mobil vinçler;
TS EN 13000, TS 10116, TS ISO 8566-5,TS ISO 12480-1 standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.
Mobil vinçlerin emniyetli ve ekonomik olarak çalışmasının için periyodik korucu bakımların yapılması gereklidir.
Mobil vinçlerin en kritik elemanları olan hidrolik sistem, kancalar ve halatlar günlük gözden geçirilmeli ve anormal bir durum halinde, gerekli önlemler alınmalıdır.
 
Planlı ve koruyucu bakım, halatların zamanında tespit edilmesini sağlamakta, iş emniyetini tehlikeye düşürecek ve büyük ekonomik kayıplara yok açacak aksaklıkları önlemekte ve tesisin verimini arttırmaktadır.
 
Başlık sonunda (*)  işaretli hizmetler, TE EN ISO/IEC 17020  akreditasyonu kapsamında akredite rapor verilecektir.