Kule Vinci Periyodik Kontrolü (*)

Kule vinci kontrolleri, uzman kadromuz bünyenizde bulunan vinçlerin çalışanlarınızın ve işletmenizin güvenliği için gerekli olan periyodik kontrol hizmetini gerçekleştirecek ve raporu hazırlanarak en kısa zamanda tarafınıza iletilecektir.
 
6331 sayılı "İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu" uyarınca çıkarılan ve 25.04.2013 tarih ve 28628 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği", işyerlerinde bulunan iş ekipmanlarının kullanımı ile ilgili sağlık ve güvenlik yönünden uyulması gereken asgari şartları belirlemiştir.

Kontroller, Kaldırma ve/veya iletme araçları kapsamında kule vinçlerinde;
TS 10116, TS ISO 4309,TS ISO 8566-3, TS ISO 12480-1standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.
Vinçlerin emniyetli ve ekonomik olarak çalışmasının için periyodik korucu bakımların yapılması gereklidir. Vinçlerin en kritik elemanları olan kancalar ve halatlar günlük gözden geçirilmeli ve anormal bir durum halinde, gerekli önlemler alınmalıdır.
Planlı ve koruyucu bakım, halatların zamanında tespit edilmesini sağlamakta, iş emniyetini tehlikeye düşürecek ve büyük ekonomik kayıplara yok açacak aksaklıkları önlemekte ve tesisin verimini arttırmaktadır.
Kule vinçlerindeki kazaların çoğu, zemin altyapısının uygun hazırlanmamasında kaynaklanmaktadır. Bunu yanında, limit ve moment anahtarlarının görevini yerine getirmesi, operatorlerin eğitimi, kullanma talimatlarına uyulması, periyodik bakımlarının yapılması önemli hususlardır.
Kule vinçleri düzenli kontrolleri ve bakımları yapıldığında, inşaatlarda süre ve maliyet bakımında ciddi kazançlar sağlamaktadır.
 
Bir Kule Vincin Devrilmesi Neden Olabilecek Faktörler
1.1)Vinç doğru kurulmamış olabilir:
Vincin yüksekliği ve bomun uzunluğuna bağlı olarak zemine oturtan denge ağırlıklarında değişiklik olur. Bunlar doğru hesaplanmamış veya uygulanmamış olabilir.
• Kuleyi oluşturan parçaları birbirine monte eden civatalar eksik veya gevşek bırakılmış olabilir.
• Kuleyi oluşturan parçalarda hasarlı parça kullanılmış olabilir (Taşırken, depolanırken vb. hasarlanmış parçalar olabilir).
• Yaşlanmış ve paslanmış parçalar olabilir.
• Vinç kurulurken zemin yeterince düz olmayıp, tolerans sınırları dışında eğimli olabilir.
• Vincin oturtulduğu zemin, üstündeki ağırlıkları taşıyacak kadar sağlam olmayabilir.
• Binaya yapılan bağlantılar sağlam yapılmayabilir.
 
1.2) Vinç emniyet sistemlerinden bazıları doğru kurulmamış veya devre dışı bırakılmış olabilir:
• Kapasite sınırlayıcı/ Moment kesici: Bu vinçlerde kapasite kuleden uzaklaştıkça düşer. Örneğin kuleye yakın bir noktada 8 ton taşıyabilecek olan vinç, bomun en uç noktasında 1 ton taşıyabilir. Vincin uç noktada aşırı yük kaldırması bomun kırılmasına veya devrilmeye neden olabilir. Bu riski önlemek için emniyet sistemi olarak "moment kesici" (yükün kuleden uzaklığına bağlı olarak ağırlık sınırlayıcı) bulunur. Yani operatör yanlışlıkla ağırlığı tehlikeli bir mesafeye götürmeye çalışsa bile doğru kurulmuş bir sistem buna izin vermez. Eğer moment kesici kurulmamış, ya da doğru ayarlanmamış, ya da devre dışı bırakılmışsa vincin devrilmemesi tümüyle operatörün doğru çalışmasına bağlı kalır ki, bu da çok risklidir. 
• Şaryo kilidi: Şaryoyu bom üzerinde ileri geri getirip götüren halata "şaryo halatı" denir. Kancada yük varken bom hafif aşağı doğru eğimli olur. Herhangi bir nedenle şaryo halatı koparsa yük ileri doğru kayacağı için vinci devirebilir. (Örneğin: kuleden 10 metre mesafede 5 ton ağırlık vinç için tehlikeli olmayabilir. Ancak aynı ağırlık kuleden 30 metre uzaklaştığında devrilmeye neden olabilir). Bu durumu engellemek için şaryo üzerinde çok basit bir düzenek (şaryo kilidi- bir tarafı daha ağır metal çubuk) vardır. Herhangi bir nedenle şaryo halatı koparsa şaryonun ileri kaymasını ve vincin devrilmesini engeller. Şaryo kilidi monte edilmemesi veya doğru kurulmaması, şaryo halatının kopması durumunda vinci devirir.
 
1.3) Kullanım hataları:
• Rüzgar: Belli rüzgar hızlarının üzerinde kule vinçler kullanılmaz. Aşırı rüzgarda vincin kullanılması devrilmeye neden olabilir. Ayrıca vincin üzerine rüzgar yüzeyini artıracak şekilde asılan reklam, tabela vb. riski artırır.
• Yükün yanlış kaldırılması: Çektirme yapılması, yükün ani olarak bir yerden kurtulması gibi durumlarda oluşacak dinamik kuvvetler, vincin dayanım sınırlarının ötesine ulaşarak vincin devrilmesine neden olabilir.
 
Not:Başlık sonunda (*) işaretli hizmetler, TE EN ISO/IEC 17020  akreditasyonu kapsamında akredite rapor verilecektir.