Konveyor Periyodik Kontrolü

Konveyör kontrolleri, en az yılda bir kez İş ekipmanlarıın Kullanımında Sağlık Ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği" gereği 

TS EN 618+A1, (Sürekli taşıma donanımları ve sistemleri - Sabit bant konveyörler hariç, yığın malzemelerin mekanik olarak taşınmasında kullanılan donanımlarla ilgili güvenlik ve emu kuralları)

TS EN 619+A1(Sürekli taşıma donanımları ve sistemleri - Birim yüklerin mekanik olarak taşınmasında kullanılan donanımlarla ilgili güvenlik ve emu kuralları)

TS EN 620(Yığın malzemelerin taşınmasında kullanılan sabit bant konveyörler ile ilgili güvenlik ve emu kuralları) standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.

6331 sayılı "İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu" uyarınca çıkarılan ve 25.04.2013 tarih ve 28628 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği", işyerlerinde bulunan ekipmanların kullanımı ile ilgili sağlık ve güvenlik yönünden uyulması gereken asgari şartları belirlemiştir.

 

Bu standartlara göre,

Mekanik riskler; ezilme-kesilme riski, içeri çekilme riski, kırmakesme riski, dolaşma riski, malzeme düşme riski, kayma-taklıma riski engellenmelidir. Bununla ilgili ölçüsel toleranslar standartta açıkça belirtilmiştir. 

Elektriksel Riskler; direk ve indrek canlı uçlara temas ve statik elektrik engellemelidir. 

Diğer riskler, başüstü koruyucular, mobil taşıma arabaları için önlemler bulunmaktadır. 

 

Taşıdıkları ürün sınıflarına göre konveyör çeşitleri :

- Üretime hammadde taşıyan konveyörler

- Üretime ambalaj malzemesi taşıyan konveyörler

- Üretilmiş ham ürünü taşıyan konveyörler

- Birincil ambalaja girmiş ürünü taşıyan konveyörler

- Kutulanmış ürünü taşıyan konveyörler

- Kolilenmiş ürünü taşıyan konveyörler