Kalorifer Kazanı Periyodik Kontrolü

Kalorifer kazanları, güvenli şekilde kurulduğu ve çalıştırıldığı zaman hayatı ve üretimi kolaylaştıran; güvenlik şartlarına uyulmadığı zaman ise hem ortamda çalışanlara, hem işletmenin kendisine, hem de çevrede yaşayanlara tehdit oluşturabilen çok tehlikeli ekipmanlardır.
 
Kazan daireleri, başta yangın tehlikesi, yakıt depolama alanları ve patlama riskleri olmak üzere birçok konuda ciddi riskleri barındıran işletmenin en önemli mahallerinden biridir.
 
6331 sayılı "İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu" uyarınca çıkarılan ve 25.04.2013 tarih ve 28628 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği", işyerlerinde bulunan iş ekipmanlarının kullanımı ile ilgili sağlık ve güvenlik yönünden uyulması gereken asgari şartları belirlemiştir.
 
Kontroller;
 
TS EN 12952-6 standardında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.
 
Genel Tavsiyeler
 
- Kazanı yakmadan önce hidrometreden tesisatın suyunu kontrol ediniz, eksik ise tamamlayınız Termometre ve barometreyi sürekli kontrol ediniz.
- Riskli bir durumda kazanı söndürmek için; kazanın yanında mutlaka bir çuval kül bulundurunuz. Söndürmeniz gerektiğinde, yanmakta olan kömürün üzerini kaplayacak şekilde kül atarak söndürünüz.
-  Kazanın sıcaklığını asla 90° derecenin üzerine çıkarmayınız.
-  Herhangi bir sebeple kazan sıcaklığı 90° derecenin üzerine çıkacak olursa; Küllük kapağını kapatınız Kazanı külleyiniz, Varsa arka damper kapağını ve yükleme kapağını açınız, 50° derecenin üzerindeki bir kazana, soğutmak maksadıyla asla su basmayınız. Soğuk su; kazan içerisinde aşırı bir genleşme-büzülmeye neden olacağından, kazan içinde veya borularda herhangi bir zayıf nokta varsa kaçağa, sızıntıya hatta patlamaya sebep olabilir.
-  Tüm bu önlemlere rağmen sıcaklık yükselmeye devam ediyorsa cehennemlikte yanmakta olan kömürü boşaltınız.
- Kazanda yanmakta olan kömürü söndürmek için asla kömüre su tutmayınız!
-  Kazanı ve alev-duman borularını temizlerken mutlak suretle maske kullanınız. Temizlik işlemini bitirdikten sonra yoğurt veya süt tüketiniz.
-  Emniyet ventili ve haberci borusunun uçlarını kimseye zarar vermeyecek şekilde ayarlayınız. Emniyet ventili veya haberci borusunu asla tıkamayınız.
-  Sirkülâsyon pompasını su basmak veya zorunlu durumlar dışında asla kapatmayınız. Kapattığınız zaman tekrar açmadan asla kazanı yakmayınız.
-  Kazanda yanan kömürün üzerine kömür tozu serpmeyiniz. Bu, kömür tozunun benzin gibi alevlenmesine neden olup size zarar verebilir.
-  Fanlı kazanlarda; fanı kapatmadan, kazanın kapağını asla açmayınız.
-  Kömürü kesinlikle ıslatmayınız, ıslak ise biraz kurutmadan yakmayınız. Islak kömür yanma esnasında metan gazı salınımına neden olur.
-  Metan, havadan ağır ve yanıcı-patlayıcı bir gaz olduğundan bacanın alt kısmında birikir, en ufak bir kıvılcım ile alev alabilir. Bu da gerek yakıcının ve gerekse bina sakinlerinin hayatını tehlikeye atabilecek bir durumdur.