Kaldırma Aksesuarları

Kaldırma ve iletme makinalarının kontrollerinin yanısıra, aşağıdaki ekipmanların da kontrolleri önem taşımaktadır.

Kaldırma ara aparatları; sapan, zincir, çelik halat ve mapa, forklift sepeti, saç kapma aparatı, forklift uzatma aparatı, manyetik kaldırıcı gibi ekipanlardan oluşmaktaıdr.

6331 sayılı "İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu" uyarınca çıkarılan ve 25.04.2013 tarih ve 28628 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği", işyerlerinde bulunan iş ekipmanlarının kullanımı ile ilgili sağlık ve güvenlik yönünden uyulması gereken asgari şartları belirlemiştir.

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği' nde belirtilmiş olan istisnai durumlar dışında 1 yılı aşmamalıdır. Periyodik kontroller 3 aylık, 6 aylık yada 1 yıllık olarak yapılabilmektedir. Sektörel olarak riske ve talebe göre bu periyotlarda değişebilir. 

Polyester sapanlar, halat sapanlar, baklalı zincirlerin ilgili standartlara göre kontrolleri gerçekleştirilmektedir.