Kaçak(Artık) Akım Ölçümü (*)

Kaçak(hata ya da artık) akım koruma cihazları (Siemens, Schneider Eletkrik, Merlin Gerin gibi markalar ) veya bilinen adıyla kaçak akım röleleri, bir kaçak akımı meydana geldiğinde, oluşan hata akımının hızlı ve etkin bir biçimde ortadan kaldırılmasına yönelik tasarlanmış elektriksel ekipmanlardır.

Kaçak akım koruma cihazlarının etkin bir korumaya yönelik olarak doğru seçilmesi ve ayarlı ise ayarlanması, işlevselliği ve standartlarca belirlenen süre ve hata akımında açma yapıyor olmaları önem arz etmektedir. 

Bahsi geçen kontroller artık akım koruma cihazına yönelik olarak gerçekleştirilecek ölçümler ve bir dizi inceleme ile yapılabilir.

Kaçak akım koruma sistemi; faz ve nötr iletkenleri arasında bir dengesizlik yani fark oluştuğunda devreyi açan anahtardır. Bir elektrik devresinde fazdan giren akım, nötrden çıkar. Eğer devrede herhangi bir kaçak yok ise giren akımla çıkan akım miktarı birbirlerine eşittir.  Devrede kaçak olması halinde fazdan giren akımın hepsi nötr üzerinden değil, bir kısmı da kaçak üzerinden olacaktır. Kaçak akım sonucu faz-nötr dengesi bozulacaktır. Kaçak akım koruma rölesi, bu dengesizliği algılayarak devreyi açar ve kaçak sonucu oluşacak istenmeyen sonuçları engeller.

Eskon, sistemininzde bulunan kaçak akım rölelerinin her birinin ayrı ayrı endüstriyel ölçüm aletleri ile açma süresini milisaniye, açma akım değerini mA cinsinden ölçerek kontrol eder, sonuçları analiz ederek sizlere raporlar.

Not:Başlık sonunda (*) işaretli hizmetler, TE EN ISO/IEC 17020  akreditasyonu kapsamında akredite rapor verilecektir.