Ex Ekipman Kontrolü

EX Ekipmanların periyodik Kontrolü

 

Patlayıcı ortamlardaki elektrikli ekipman için IEC 60079 serisi standartlar, mühendislik personelinin bilmesi gereken çok önemli üç alanı kapsar: Tasarım, Seçim ve Montaj (IEC 60079-14), Muayene ve Bakım (IEC 60079-17) ve Onarım ve Islah (IEC 60079-19)

Muayene ve bakım standardı IEC 60079-17, elektrikli Ex ekipmanının muayenesi ve bakımı için ayrıntıları sağlar. Tehlikeli bir alanın Elektrik tesisatlarının muayenesine başlamadan önce muayene personelinin bilgilerini kontrol etmekle başlanmalı.

Bu standardın (EN 60079-17) kapsamdaki tesislerin muayenesi ve bakımı yalnızca, eğitimi çeşitli koruma ve kurulum uygulamaları, bu standardın gereklilikleri, kurulum için geçerli ilgili ulusal yönetmelikler ve alan sınıflandırmasının genel ilkeleri ile ilgili talimatları içeren deneyimli personel tarafından yapılmalıdır.

Uygun sürekli eğitim/ öğretim, personel tarafından düzenli olarak yapılacaktır. Periyodik denetimlerin uygulanmasına yönelik en yaygın yaklaşım, zamana dayalı bir metodoloji ve ya görsel ya da yakın denetim ya da her ikisinin bir kombinasyonu şeklindedir ve daha sonra belirli bir denetim döneminde ayrıntılı denetimin yüzdesi ile desteklenebilir.

Muayene Düzeyleri

  • Gözle Muayene
  • Yakından Muayene
  • Detaylı/Ayrıntılı Muayene 

Muayene Tipleri

  • İlk Muayene
  • Numune alarak Muayene 
  • Periyodik Muayene (Belirli aralıklarla tekrarlanan muayene)

 

Patlayıcı ortamlarda kullanılan elektrikli ekipman ve tesisata yani ex ekipmanlara ilişkin olarak mevzuat hükümleri aşağıdaki gibidir:

30/6/2016 tarihli ve 29758 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemler ile İlgili Yönetmelik (2014/34/AB)” kapsamında yer alan iş ekipmanlarının periyodik kontrolü; muayene ve testlere ilave olarak anılan Yönetmeliğe uygunluğunun kontrolünü de kapsar

18.2.2022 tarihinde 31754 sayılı Resmi Gazete’ de yayınlanan iş ekipmanlarının kullanımında sağlık ve güvenlik şartları Yönetmeliği’nde

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğe 7 nci maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

“Patlayıcı ortamda kullanılan iş ekipmanları

MADDE 7/A – (1) 30/6/2016 tarihli ve 29758 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemler ile İlgili Yönetmelik (2014/34/AB) kapsamında yer alan iş ekipmanlarının periyodik kontrolü; muayene ve testlere ilave olarak anılan Yönetmeliğe uygunluğunun kontrolünü de kapsar.

(2) Patlayıcı ortamda kullanılan iş ekipmanlarının uygunluk kontrolü, iş ekipmanının ilk kurulumu da dâhil olmak üzere ekipmanın türüne göre belirlenen aralıklarla yapılır. Patlayıcı ortamda kullanılan iş ekipmanlarının uygunluk kontrolü esnasında, uygunluk belgesi kapsamındaki özelliklerin devam etme durumuna ilişkin TS EN 60079 ve TS EN ISO 80079 standart serilerine göre hareket edilir.”