Elektrikli Asansör Kontrolleri

Elektrikli asansörler, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı' nın 25.06.2015 Tarihli, 29396 sayılı Asansör İşletme, Bakım ve Periyodik Kontrol Yönetmeliği gereğince asansörlerin  yılda en az bir kere olmak üzere yapılması gereken kontrollerdir.
 
Bu yönetmeliğin amacı, insanların ve/veya yüklerin taşınmasında kullanılan asansörlerin hizmete alındıktan sonra çevrenin, insanların ve canlıların sağlık ve güvenliğini tehdit etmeyecek şekilde kullanımlarını sağlamak üzere; işletilmesi, bakımı ve yıllık kontrolleri için uyulması gereken kuralları belirlemektir.
 
Şirketimiz, TS EN ISO 17020 standardına göre TURKAK tarafından akredite "A Tipi" Muayene Kuruluşu'dur.