Elektrik Yalıtım Ve Çevrim Empedans Ölçümü

Hat Cevrim Empedans Ölçümü şu şekilde yapılır, cihaz faz hattından belirli bir akımı alır, toprak hattı üzerinden toprağa iletir. Toprak üzerinden giden ( sıfır noktası ) bu akım trafo yıldız noktası topraklamasından ( işletme topraklaması ) faz iletkenine geri döner yani cihaza geri döner. Bu istikamette üzerinden geçtiği bütün hatların direnç değerleri toplamına çevrim empedansı denir. Bu empedans değerinin içinde aşağıdaki değerler bulunur.
  • Koruma topraklaması
  • İşletme topraklaması
  • Trafo sekonder sargı dirençleri
  • Faz iletkeni direnci
  • Koruma topraklaması iletkeni direnci
Bu beşinin toplamı çevrim empedansıdır. Bu şekilde ölçülen topraklama değeri doğru olandır. Çünkü koruma elemanları bu hat üzerinde oluşacak kısa devre akımına tepki verirler. Örneğin TT sistemde bir makine gövdesine faz hattından bir kısa devre olması durumunda akımın izleyeceği yol bu beş maddedir.