Diğer Kaldırma Ekipmanları Kontrolleri

6331 sayılı "İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu" uyarınca çıkarılan ve 25.04.2013 tarih ve 28628 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği", işyerlerinde bulunan iş ekipmanlarının kullanımı ile ilgili sağlık ve güvenlik yönünden uyulması gereken asgari şartları belirlemiştiir.

Bu ekipmanlar, aşağıdaki standartlar kapsamında uzman mühendiler tarafından gerçekleştirilmektedir.

Kaldırma tablaları

TS EN 1570-1+A1, TS EN 1570-2 standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.

İnşaat asansörleri

TS EN 12159, TS EN 12158-1, TS EN 16719 standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.

Eğimli yük taşıma tertibatları

TS EN 12158-2+A1 standardında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.

Hareket Engelliler İçin Güç Tahrikli Kaldırma Platformları

TS EN 81-40, TS EN 81-41 standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.

Servis asansörleri

TS EN 81-3+A1 standardında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.

Kren asansörleri

TS EN 81-43 standardında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.

Yük asansörleri

TS EN 81-31 standardında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.

Manipülatörler

TS EN 14238+A1 standardında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.

Uçak yer destek donanımları(2)

TS EN 12312-1, TS EN 12312-3+A1, TS EN 12312-4, TS EN 12312-6, TS EN 12312-8, TS EN 12312-9, TS EN 12312-10+A1, TS EN 12312-11,  TS EN 12312-15, TS EN 12312-19+A1 standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.

Mobil erişim ve çalışma kuleleri (seyyar iskeleler)

TS EN 1004-1 standardında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.

Ekipmanlar, periyodik muayene raporu ilgili yönetmeliğe uygun olarak hazırlanmaktadır.