Diğer İş Ekipman Ve Makinaları Periyodik kontrolleri

Kaldırma ve iletme makinalarının kontrollerinin yanısıra, aşağıdaki ekipmanların da kontrolleri önem taşımaktadır.
 
İş makinaları; torna, freze, abkant, matkap tezgahları, harc karma, profil kesme makinası, pres
 
İnşaat ve kazı makinaları; dozer, yükleyici, kazıcı yükleyici, hidrolik kazıcı( ekskavatör), skreyper, trençer, sondaj ve fore makinası, silindir
6331 sayılı "İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu" uyarınca çıkarılan ve 25.04.2013 tarih ve 28628 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği", işyerlerinde bulunan iş ekipmanlarının kullanımı ile ilgili sağlık ve güvenlik yönünden uyulması gereken asgari şartları belirlemiştir.
 
Kontroller, yönetmeliğin ilgili maddesinde belirtilen Kaldrıma Ve İletme ekipmanları kapsamında;
TS EN 818-6+A1,TS ISO 3056, TS ISO 4309, FEM 9.751, FEM 9.752, FEM 9.755, FEM 9.756,  TS EN 474-1   standartları ile "Makina Emniyet Yönetmeliği' nde belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.
 
İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği' nde belirtilmiş olan istisnai durumlar dışında 1 yılı aşmamalıdır.
 
Periyodik kontroller 3 aylık, 6 aylık yada 1 yıllık olarak yapılabilmektedir. Sektörel olarak riske ve talebe göre bu periyotlar değişebilir. 
 
GENEL ÖNLEMLER
 
1-Bir makine veya tezgâhta arıza veya hareketli kısım koruyucularında bir kusur görüldüğü takdirde, makine ve tezgâh derhal durdurulacak, ilgililere haber verilecek ve ayrıca üzerine bir ikaz levhası asılarak bu durum duyurulacaktır.
 
2-Makine ve tezgâhlarda bütün hareketli kısımlar ile transmisyon tertibatlarının uygun koruyucular içine alınması esastır. Bu koruyucuların, yerlerinden çıkarılması, özelliklerinin bozulması, onarım ve bakımdan sonra yerlerine takılmaması yasaktır.
 
3-Döner veya hareketli makinelerde çalışmalarda, boyunbağı, anahtarlık, saat zinciri ve başörtüsü gibi sarkan ve yüzük, bilezik ve kol saat gibi metal eşya kullanılmayacak ve ayrıca boş ve sarkık iş elbisesi giyilmeyecektir. Uzun saçlar serbest bırakılmayacak, file veya kasket içine alınacaktır.
 
4-Her makine ve tezgâh, yalnız o makine ve tezgâhta çalışmasına müsaade edilmiş, yetkili ve bilgili işçiler tarafından çalıştırılacaktır.
 
5-Ayak pedalı ile çalışan makine ve tezgâhlarda, pedalların üzerinde ancak bir ayağın girebileceği bir koruyucu olacak, bu koruyucular çıkarılmayacak ve bozulmayacaktır.
 
6-Ağır iş veya tezgâh parçaları taşıyan işçiler, ayak parmaklarını korumak üzere çelik burunlu ayakkabılarını kesinlikle giyeceklerdir.
 
7-Makine ve tezgâhların etraflarında yağ ve soğutma sıvılarının etrafa saçılması sebebiyle zeminin kaygan bir hale gelmesi önlenecek, zemin devamlı temiz olarak tutulacaktır.
 
8-Makine ve tezgâhların elektrik şalterleri aşağıdaki özellik ve nitelikte olacaktır:
 
-Şalter ve kumanda düğmeleri, kendiliğinden veya herhangi bir çarpma ile makineyi hareket ettirmeyecek, üzerine oturmak, avuç içi ile basmak ve dirsek teması ile çalışmayacak şekilde ve işçilerin kolayca kullanabileceği yerde olacaktır.
 
-Çalıştırma düğmeleri yeşil, durdurma düğmeleri kırmızı renkte olacaktır.
 
-Bir işçinin, büyük bir makine veya tezgahın çeşitli kısımlarında çalışması bahis konusu ise, bunların birden fazla durdurma ve bir adet de çalıştırma düğmesi bulunacaktır.
 
-Bir büyük tezgah veya makinenin çeşitli kısımlarında birden fazla işçi çalışıyorsa, her işçi için bir çalıştırma ve bir de durdurma düğmesi bulunacak, ancak bütün çalıştırma düğmelerine basılmadan makine çalışmayacak ve fakat sadece bir adet durdurma düğmesine basıldığı halde makine duracaktır.
 
- Uzaktan kumanda ile harekete geçirilen makine ve tezgahların yanlarında bulunanları ikaz etmek üzere, çalışmaya başlamadan önce sesli ve/veya ışıklı ikaz verilecektir. Makine çalışmaya başlamadan etraftakileri uyaracaktır.