Dar Koridor Raf Kontrolü

Paletli ağır yüklerinizin en iyi şekilde dar ve yüksek alanlarınıza depolanmasını sağlar. Geniş koridorlardan oluşan depolardan daha ziyade çok dar koridor alanlarda kurulan ekipmanlardır. Yüksek alanlara sahip şirketlerin istiflemesini %40’tan fazla yapabilmeye avantaj sağlar. Bu uygulamalarda işletme depolarında atıl kalan kısımları dahi yüksek kurulumu sayesinde değerlendirebilme olanağı tanır.

Şirketimiz, konusunda uzman olan mühendis personel ile TS EN 15635 standardına göre mevcut depo raflarının durumunu belirler ve teknik rapor hazırlamaktadır. Endüstriyel depo raf sistemleri lojistik süreç içinde yüksek risk ve tehlike potansiyeli  olan yerler olarak tanımlanmaktadır.