Caraskal Periyodik Kontrolü

Uzman kadromuz, bünyenizde bulunan caraskalı çalışanlarınızın ve iş güvenliği için gerekli olan periyodik kontrol  hizmetini  gerçekleştirecek ve raporu hazırlanarak en kısa zamanda tarafınıza iletilecektir.
 
6331 sayılı "İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu" uyarınca çıkarılan ve 25.04.2013 tarih ve 28628 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği", işyerlerinde bulunan iş ekipmanlarının kullanımı ile ilgili sağlık ve güvenlik yönünden uyulması gereken asgari şartları belirlemiştir.
 
Kontroller;  TS 11421, IS 3832 :2005 standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.
 
Caraskallarda en sık raslanan sıkıntı, yük ve askı kanca emniyet mandallarının olmamasıdır. Ayrıca, kanca ile zinciri birbirine bağlayan bağlantı elemanları zamanla gevşeyebilmekte ve zincir ve kanca sağlam dahi olsa, kanca sapı yerinden çıkabilmektedir.
 
Caraskal Kulanımında Dikkat Edilecek Hususlar
 
Kanca yüklü olsun veya olmasın, caraskalın insanların üzerinden geçmesine izin vermeyin.
Ekipmanın belirtilen maksimum güvenli yükten daha büyük bir yükü taşımaya çalışmayın.
Kanca üzerinde emniyet mandallarını asla kapatmadan kullanmayın. 
Yanal yük çekmek için ekipman kullanmayın.
Insanları taşımak için ekipmanı asla kullanmayın.
Herhangi bir hareketli parça dokunmayın.
Bilinmeyen veya şüpheli yedek parça kullanmayın.
Bir eğik pozisyonda kancayı asla kullanmayın. 
Kesinlikle gerekli olmadıkça asılı bir yük bırakmayın.