Bina Enerji Yöneticisi Hizmeti

Türkiye'nin birilcil enerji ithalatı son 10 yıla bakıldığında ortalama %70-75 oranındadır. Bu dışa bağımlılığı azaltma adına bazı düzenlemeler getirilmiştir.

Kanun kapsamında, Enerji Yöneticisi bulundurması gereken işletme veya binalar;

  • Ticari ve Hizmet Binaları (Otel. AVM. Hastane. iş Merkezi. Okul vb): Toplam inşaat alanı 20.000 m² ve üzeri veya yıllık enerji tüketimi 500 TEP ve üzeri olan binalar.
  • Kamu Binaları: Toplam inşaat alanı en az 10.000 m² veya yıllık enerji tüketimi en az 250 TEP olan binalar.
  • Sanayi Tesisleri: Yıllık enerji tüketimi 1000 TEP ve üzeri olan endüstriyel işletmeler.

Eskon, ticari binalarda, bina enerji yöneticisi hizmetini bir çok otel ve çok katlı iş merkezlerine bu hizmeti sunmaktadır.

Hizmet verdiğimiz binalar; birim enerji tüketimlerini takip ediyor, mevsimsel bazda öngörüyor ve buna göre gerekli aksiyonları alabilmektedirler. Her yıl Mart ayında , bir önceki yıla ait enerji tüketimleri bakanlığa bildirilmektedir.