Asılı Erişim Donanımı Kontrolü (*)

Periyodik muayene hizmetleri; Ulusal ve Uluslararası standartlar kapsamında kontrolleri gerçekleştirilerek, ilgili mevzuatlara uygun kontrol raporları hazırlanmaktadır. 

Kontroller, Kaldırma ve/veya iletme araçları kapsamında; TS EN 1808 standartında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.

Yapı Bakım Ünitesi (YBÜ): YBÜ, kalıcı olarak tesis edilmesi amaçlanan ve belirli bir yapı veya binaya has olan AED; YBÜ ray veya uygun bir yüzey üzerinde (örneğin; beton yol) çalışan genellikle halatlı kaldırma tertibatlı bir yük arabası biçimindeki asma donanımından asılı bir platformdan oluşmaktadır. Platformun asılabildiği, enine hareket eden yük arabalarıyla birlikte tek raylar veya binaya sabitlenen diğer asma donanımları, örneğin sandal vinci (davit), YBÜ’nün parçaları olarak düşünülmelidir. 

Geçici Asılı Platformlar (GAP): Bir yapı veya bina üzerine özel amaçlar için geçici olarak kurulan AED ve GAP’lar, kullanımdan önce iş sahasına monte edilen asma donanımından ve bir platformdan oluşmaktadır. Bunlar, işin tamamlanmasından sonra sökülür ve iş sahasından uzaklaştırılır. GAP’lar; binaların, köprülerin, bacaların ve diğer yapıların; yapımı, kaplanması, boyanması, bakımı ve temizliği için operatörler tarafından kullanımı amaçlanmıştır 

Not:Başlık sonunda (*) işaretli hizmetler, TE EN ISO/IEC 17020  akreditasyonu kapsamında akredite rapor verilecektir.